Zgłosznie na szkolenie
 
  Druki Cechu
 
  Regulaminy
 
  Personalne i oświadczenia
 
  Wzory i druki umów
 
  Druki delegacji i poleceń
 
  Wypowiedzenia
 
  Druki pracownicze młodocianych
 
  Druki urlopowe
 
 
  Rybnik - wnioski egzaminacyjne
 
  Katowice - wnioski egzaminacyjne
 
  Pracownicy młodociani
 
  Refundacja
 
  Dofinansowanie
 
 
  Lokal 36,37 m2
 
  Mała sala konferencyjna 80 m2
 
  Duża sala konferencyjna 118 m2
 
  Lokal 16,70 m2
 
  Lokal 23,29 m2
 
 
  RODO 2018
 
  Ślubowanie uczniów 2017 r.
 
  Certyfikat Zarządzania ISO 29990:2010
 
  Ślubowanie uczniów 2016 r.
 
  Adepci Slaskiego Rzemiosla
 
  Biuro rachunkowe "Rzemieślnik"
 
  Oferta praktyk dla mechaników
 
  70 lat Cechu w Gliwicach
 
  Spotkanie z minister Szumilas
 
  100 zawodów rzemieślniczych
 
  Zmiana rozporządzenia dotyczącego refundacji wynagrodzeń młodocianych od 01.07.2014
 
  Rekrutacja "Gwarancje dla młodzieży" w OHP
 
  Poszukiwanie pracowników
 
 
  PUP w Gliwicach
 
  MDK w Gliwicach
 
  GAPP
 
  IRMiŚP
 
 
  Projekt szkoleniowy w ramach POKL pt. Nowa twarz rzemiosła
 
  Przekwalifikowanie, otwarcie wlasnej dzialalności
 
  Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej
 
 
  Zapytanie o cenę
 
wersja do druku
Cech Rzemiosł Różnych w Gliwicach powstał w latach powojennych. Napływ ludności do zniszczonego miasta otworzył konieczność samozorganizowania się rzemieślników. Mistrzowie zawodu fryzjerskiego przystąpili do utworzenia organizacji zawodowej pod nazwą "Powiatowego Cechu Fryzjerów" w Gliwicach.W dniu 24.04.1945r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w mieszkaniu pana
R. Kuczyńskiego przy ul. Zwycięstwa 4 w obecności przedstawiciela Izby Rzemieślniczej w Katowicach, pana A. Piątkowskiego. W tym dniu zapadła uchwała powołania Powiatowego Cechu Fryzjerów w Gliwicach. Wybrano pierwszy Zarząd w składzie:
  1. Kuczyński Roman - Starszy Cechu
  2. Broszkiewicz Jan - zastępca
  3. Załuski Mieczysław -sekretarz
    W dniu 10.03.1946r. Cech mieści się w lokalu przy ul. Krupniczej 19. W styczniu 1957r. Zarząd Cechu podjął inicjatywę budowy własnego "Domu Rzemiosła ". Po uzyskaniu zgody i Aktu darowizny nieruchomości przy ul. Raciborskej 2, z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach. W maju 1957r. rozpoczęto roboty rozbiórkowo-budowlane przy ul. Raciborskiej.    W dniu 01.10.1962r. zostaje przeniesione już Biuro Cechu do pomieszczeń w niewykończonym jeszcze budynku Domu Rzemiosła. W 1964r. zakończono już budowę "Domu Rzemiosła " przy dużym wkładzie pracy i zaangażowaniu rzemieślników, pomocy Z.I.R Warszawie, dotacji bratnich Cechów
woj. katowickiego, Izby Rzemieślniczej w Katowicach.
    W dniu 23.10.1966r. nastąpiło podpisanie aktu zbratania dwóch cechów gliwickiego i nyskiego. W październiku 1985r. Cech gliwicki zostaje uhonorowany Srebrnym Medalem
im. J. Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.    W dniu 16.04.1996r. Cech Rzemiosł Różnych zostaje uhonorowany Złotym Medalem
im. J. Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.
    Cech Rzemiosł Różnych w Gliwicach zrzesza obecnie
260 zakładów rzemieślniczych. Przeważająca część zakładów szkoli pracowników młodocianych w celu nauki danego zawodu.


strona główna
biuro Cechu
historia
ośrodek szkolenia
zarząd
uczniowie
galeria
firmy zrzeszone
lokalizacja
kontakt

 

 
©