Sprawdź co się u nas dzieje

4.05.2020r. - SPROSTOWANIE dot. zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy - Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego 22.04. - Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie świadczenia pracy przez pracowników młodocianych

   

 

4.05.2020r. - SPROSTOWANIE dot. zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy  - Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego 

Szanowni Rzemieślnicy,

Kierujemy do Państwa sprostowanie komunikatu z Związku Rzemiosła Polskiego . 
LINK do strony : https://zrp.pl/sprostowanie-dot-opinii-nt-zwolnienia-mlodocianych-pracownikow-z-obowiazku-swiadczenia-pracy-w-okresie-zawieszenia-zajec-w-placowkach-systemu-oswiaty/

 

 

22.04.2020r. - Świadczenie pracy pracowników młodocianych - Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego 

Szanowni Rzemieślnicy,

Kierujemy do Państwa komunikat z Związku Rzemiosła Polskiego . 
Decyzja należy do pracodawcy w porozumieniu z pracownikiem młodocianym i opiekunem prawnym (rodzicem).
LINK do strony : https://zrp.pl/swiadczenie-pracy-pracownikow-mlodocianych-odpowiedzi-na-pytania-rzemeislnikow/

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2022 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.