Sprawdź co się u nas dzieje

Zgromadzenie Delegatów 2022r.

W dniu 04.06.2022r. w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów CRRiP. Było to spotkanie podsumowujące kończące się kadencje organów statutowych Cechu. Odwiedzili nas zaproszeni goście – Dyrektor GCE w Gliwicach Bogumiła Kluszczyńska, Prezes Izby Rzemieślniczej w Rybniku Andrzej Korbasiewicz oraz członek Zarządu Izby Wojciech Pfeifer. Podczas Zgromadzenia zostały wręczone wyróżnienia – tytuł Honorowego Starszego Cechu dla pana Krystiana Mehlicha oraz podziękowania za wieloletnią przynależność dla pana Krystiana Urbanika.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.