Polski Inkubator Rzemiosła

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach po raz kolejny skorzystał z programu Polskiego Inkubatora Rzemiosła w ramach wparcia oferowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. W edycji na rok 2022 Cech złożył wniosek o dofinansowanie zadania nr 1: Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych.

W ramach przedsięwzięcia "Rozwój potencjału infrastruktury organizacji rzemieślniczych" pn. "Nowoczesne biuro Cechu" zamierzamy unowocześnić funkcjonowanie biura oraz obsługę naszych klientów jakim są przedsiębiorcy - rzemieślnicy wraz z pracownikami oraz pracownicy młodociani realizujący w systemie trzyletnim praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych. Nowoczesność biura to szybsza sprawniejsza i merytoryczna obsługa przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, przekazywanie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za pomocą wiadomości e-mail, zamieszczania informacji na stronie internetowej Cechu, na Facebooku itp. W zakresie obsługi pracowników młodocianych jest to możliwość szybszego połączenia z operatorem programu oświatowego Merlin w celu sporządzania umów i generowaniem wszelkiej dokumentacji pracowniczej pracowników młodocianych. W zakresie szkoleń skierowanych do przedsiębiorców, pracowników zakładów rzemieślniczych oraz pracowników młodocianych rozszerzenie możliwości szkoleniowych z tradycyjnej formy na sali wykładowej na szkolenia realizowane on-line i hybrydowo.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.