Fundusze europejskie

Informujemy, że Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach partnerstwa z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach wygrała projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw pod nazwą Nowa twarz rzemiosła.

Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego wraz z Cechem Rzemiślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzislawiu Śląskim realizują projket pn. " Przekwalifikowanie i otwarcie wlasnej działalności gospdarczej najlepszym lekarstwem na spowolnienie gospdarcze".

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.