Aktualności

Sprawdź co się u nas dzieje
Oferta wynajmu sal i pomieszczeń
Aktualne stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych w okresie czerwiec - sierpień 2024
Więcej…
Refundacja za II kwartał 2024r.
Więcej…

Nasza oferta

W swojej działalności kierujemy się najwyższymi standardami zarządzania zgodnie z normą ISO 29990:2010. Naszym partnerom oferujemy nowe formy usług pozwalające sprostać wymogom dzisiejszego rynku oraz podkreślić prestiż Organizacji reprezentującej i zrzeszającej przedsiębiorców i działającej od ponad 70 - ciu lat.

Ośrodek szkolenia

Dysponujemy salą szkoleniową i salą komputerową. Prowadzimy kursy BHP dla rzemieślników zrzeszonych w naszym Cechu

Wynajem lokali użytkowych

Wynajmujemy lokale użytkowe.

Centrum mediacji

Oferujemy pełny zakres usług mediacyjnych. Współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin w zależności od potrzeb mediacji.

Uczniowie - pracownicy młodociani

Pośredniczymy i pomagamy w spisywaniu umów z pracownikami młodocianymi w celu nauki zawodu. Organizujemy coroczne egzaminy sprawdzające dla uczniów rzemiosła.

Fundusze europejskie

Bierzemy udział w wielu projektach finansowanych ze środków unijnych w głównie zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Firmy zrzeszone

Zrzeszamy przedsiębiorców z Gliwic i okolic. Zapraszamy do zrzeszenia się i współpracy w celu utrwalania więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika.
Image

Działalność statutowa

Pośredniczymy w spisywaniu umów z pracownikami młodocianymi w celu nauki zawodu. Sprawdzamy wymagane dokumenty i kwalifikacje do spisania tych umów.

Kompletujemy i przyjmujemy wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego składanego przez uczniów klasy III.

Organizujemy coroczne egzaminy sprawdzające dla uczniów rzemiosła.

Zapraszamy przedsiębiorców do zrzeszenia się i współpracy.

 

Image
Spełniamy warunki programu RZETELNA FIRMA. Uczestniczymy w nim nieprzerwanie od 2009 roku
Image
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości posiada certyfikat dla Systemu zarządzania wg normy ISO 9001:2015

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.