Zgłosznie na szkolenie
 
  Druki Cechu
 
  Regulaminy
 
  Personalne i oświadczenia
 
  Wzory i druki umów
 
  Druki delegacji i poleceń
 
  Wypowiedzenia
 
  Druki pracownicze młodocianych
 
  Druki urlopowe
 
 
  Rybnik - wnioski egzaminacyjne
 
  Katowice - wnioski egzaminacyjne
 
  Pracownicy młodociani
 
  Refundacja
 
  Dofinansowanie
 
 
  Lokal 36,37 m2
 
  Mała sala konferencyjna 80 m2
 
  Duża sala konferencyjna 118 m2
 
  Lokal 16,70 m2
 
  Lokal 23,29 m2
 
 
  RODO 2018
 
  Ślubowanie uczniów 2017 r.
 
  Certyfikat Zarządzania ISO 29990:2010
 
  Ślubowanie uczniów 2016 r.
 
  Adepci Slaskiego Rzemiosla
 
  Biuro rachunkowe "Rzemieślnik"
 
  Oferta praktyk dla mechaników
 
  70 lat Cechu w Gliwicach
 
  Spotkanie z minister Szumilas
 
  100 zawodów rzemieślniczych
 
  Zmiana rozporządzenia dotyczącego refundacji wynagrodzeń młodocianych od 01.07.2014
 
  Rekrutacja "Gwarancje dla młodzieży" w OHP
 
  Poszukiwanie pracowników
 
 
  PUP w Gliwicach
 
  MDK w Gliwicach
 
  GAPP
 
  IRMiŚP
 
 
  Projekt szkoleniowy w ramach POKL pt. Nowa twarz rzemiosła
 
  Przekwalifikowanie, otwarcie wlasnej dzialalności
 
  Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej
 
 
  Zapytanie o cenę
 
wersja do drukuRefundacja

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem.

Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro.

Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

Dokumenty potrzebne do wniosku o zawarcie umowy o refundację :

 1. wypełniony druk wniosku o zawarcie umowy,
 2. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 4. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
 5. Regon,
 6. NIP,
 7. Akt małżeństwa jeśli była zmiana nazwiska mistrza szkolącego,
 8. Umowa o pracę jeśli mistrz jest pracownikiem,
 9. dokumenty instruktora praktycznej nauki zawodu - jedno z poniższych :
  • Dyplom Mistrzowski
  • Dyplom Technika
  • Dyplom Uczelni oraz Kurs Pedagogiczny

Wszystkie kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (pieczątka firmowa, data, podpis).

 

Pliki edytowalne (format .doc, .docx i .xlsx)

 1. Wniosek o zawarcie umowy o refundację
 2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (KE nr 1407_2013)

Pliki do druku (format .pdf)

 1. Wniosek o zawarcie umowy o refundację
 2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (KE nr 1407_2013)
strona główna
biuro Cechu
historia
ośrodek szkolenia
zarząd
uczniowie
galeria
firmy zrzeszone
lokalizacja
kontakt

 

 
©