Zgłosznie na szkolenie
 
  Druki Cechu
 
  Regulaminy
 
  Personalne i oświadczenia
 
  Wzory i druki umów
 
  Druki delegacji i poleceń
 
  Wypowiedzenia
 
  Druki pracownicze młodocianych
 
  Druki urlopowe
 
 
  Rybnik - wnioski egzaminacyjne
 
  Katowice - wnioski egzaminacyjne
 
  Pracownicy młodociani
 
  Refundacja
 
  Dofinansowanie
 
 
  Lokal 36,37 m2
 
  Mała sala konferencyjna 80 m2
 
  Duża sala konferencyjna 118 m2
 
  Lokal 23,29 m2
 
  Lokal 16,70 m2
 
 
  Konferencja - Samorząd gospodarczy
 
  Zatrudnimy głównego księgowego
 
  RODO 2018
 
  Ślubowanie uczniów 2017 r.
 
  Certyfikat Zarządzania ISO 29990:2010
 
  Ślubowanie uczniów 2016 r.
 
  Adepci Slaskiego Rzemiosla
 
  Biuro rachunkowe "Rzemieślnik"
 
  Oferta praktyk dla mechaników
 
  70 lat Cechu w Gliwicach
 
  Spotkanie z minister Szumilas
 
  100 zawodów rzemieślniczych
 
  Zmiana rozporządzenia dotyczącego refundacji wynagrodzeń młodocianych od 01.07.2014
 
  Rekrutacja "Gwarancje dla młodzieży" w OHP
 
  Poszukiwanie pracowników
 
 
  IRMiŚP
 
  PUP w Gliwicach
 
  MDK w Gliwicach
 
  GAPP
 
 
  Projekt szkoleniowy w ramach POKL pt. Nowa twarz rzemiosła
 
  Przekwalifikowanie, otwarcie wlasnej dzialalności
 
  Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej
 
 
  Zapytanie o cenę
 
wersja do drukuPrzekwalifikowanie, otwarcie wlasnej dzialalności

Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego wraz z Cechem Rzemiślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzislawiu Śląskim realizują projket pn. " Przekwalifikowanie i otwarcie wlasnej działalności gospdarczej najlepszym lekarstwem na spowolnienie gospdarcze".

Incjatywa ta jest wspólfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Celem projektu jest podbudzenie rozwoju województwa śląskiego poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności beneficjętów projketu oraz aktywna promocjia, wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Jeżeli chcesz zdobyć nowe kwalifkacje lub otworzyć własną firmę to zapraszam do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za realzację projketu :

Pani Mariola Michalik - specjalista ds. aktywizacji zawodowej ( biuro@cech.wodzislaw.pl),

Pani Martyna Owczarczyk - konsultant Punktu Informacyjno - Doradczego ( martyna.owczarczyk@cech.wodzislaw.pl)

tel. 32/455 49 85, 455 63 02, 455 69 14

strona główna
biuro Cechu
historia
ośrodek szkolenia
zarząd
uczniowie
galeria
firmy zrzeszone
lokalizacja
kontakt

 

 
©