Zgłosznie na szkolenie
 
  Druki Cechu
 
  Regulaminy
 
  Personalne i oświadczenia
 
  Wzory i druki umów
 
  Druki delegacji i poleceń
 
  Wypowiedzenia
 
  Druki pracownicze młodocianych
 
  Druki urlopowe
 
 
  Rybnik - wnioski egzaminacyjne
 
  Katowice - wnioski egzaminacyjne
 
  Pracownicy młodociani
 
  Refundacja
 
  Dofinansowanie
 
 
  Lokal 36,37 m2
 
  Mała sala konferencyjna 80 m2
 
  Duża sala konferencyjna 118 m2
 
  Lokal 16,70 m2
 
  Lokal 23,29 m2
 
 
  RODO 2018
 
  Ślubowanie uczniów 2017 r.
 
  Certyfikat Zarządzania ISO 29990:2010
 
  Ślubowanie uczniów 2016 r.
 
  Adepci Slaskiego Rzemiosla
 
  Biuro rachunkowe "Rzemieślnik"
 
  Oferta praktyk dla mechaników
 
  70 lat Cechu w Gliwicach
 
  Spotkanie z minister Szumilas
 
  100 zawodów rzemieślniczych
 
  Zmiana rozporządzenia dotyczącego refundacji wynagrodzeń młodocianych od 01.07.2014
 
  Rekrutacja "Gwarancje dla młodzieży" w OHP
 
  Poszukiwanie pracowników
 
 
  PUP w Gliwicach
 
  MDK w Gliwicach
 
  GAPP
 
  IRMiŚP
 
 
  Projekt szkoleniowy w ramach POKL pt. Nowa twarz rzemiosła
 
  Przekwalifikowanie, otwarcie wlasnej dzialalności
 
  Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej
 
 
  Zapytanie o cenę
 
wersja do druku


   

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach w partnerstwie z Gminą Toszek zrealizował projekt szkoleniowy na obszarze Gminy Toszek pod nazwą :

"Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej "

OSIĄGNIĘTE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW Z REALIZACJI PROJEKTU
OSIĄGNĘLIŚMY 95 % REALIZACJI WSKAŹNIKA

Zgodnie z założeniami z wniosku o dofinansowanie projektu „Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej” zrealizowane zostały dwa szkolenia.
W szkoleniu z zakresu "Carvingu" brało udział 20 osób. Dziesięć z nich zakończyło udział w projekcie po realizacji szkolenia Carving. Pozostałe kontynuowały swój udział w projekcie poprzez uczestnictwo w szkoleniu "Kucharz małej gastronomii z obsługą cateringu".
Szkolenie "Kucharz małej gastronomii z obsługą cateringu" składało się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Do zaliczenia części teoretycznej przystąpiło 10 osób - wszystkie uzyskały zaliczenie. Do egzaminu końcowego z części praktycznej przystąpiło 9 osób - wszystkie ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym. Jedna osoba zrezygnowała z udziału w projekcie.
Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Toszek, zarówno kobiet jak i mężczyzn. W związku z faktem, że większe bezrobocie w gminie Toszek występuje wśród kobiet, to głównie kobiety zgłosiły się do udziału w szkoleniach.
Promocja projektu w tym samym stopniu była skierowana zarówno do kobiet jak i mężczyzn, jednak do udziału w projekcie zgłosił się 1 mężczyzna, który uczestniczył w szkoleniu z zakresu carvingu. W szkoleniu z zakresu "Kucharz małej gastronomii z obsługą cateringu" brało udział 10 kobiet, choć dostęp do szkolenia był zapewniony zgodnie z zasadą równości płci także dla mężczyzn.
 

 ARCHIWUM

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3
"Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich".
W ramach projektu realizowane będą dwa szkolenia skierowane do osób bezrobotnych i rolników z obszaru Gminy Toszek zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Szkolenie nr 1 - to szkolenie z zakresu "Carvingu" to jest tajlandzkiej sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach.

Szkolenie nr 2 - to szkolenie zawodowe obejmujące 400 godzin nauki zawodu - "Kucharz małej gastronomii z cateringiem".  Szkolenie składa się z częsci teoretycznej - 100 godzin lekcyjnych i części praktycznej 300 godzin zegarowych.

W szkoleniu nr 1 - weźmie udział 20 osób, a nr 2 - 10 osób.

Rekrutację do w/w szkoleń prowadzi Partner projektu, to jest Gmina Toszek od dnia 06.12.2010 r do 31.12.2010 r.
Szkolenia rozpoczną się w styczniu 2011 r. Przewidywane zakończenie projektu to 30 kwiecień 2011 r.


Dokumenty niezbędne do rekrutacji oraz regulamin, można pobrać u Lidera projektu w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach, ul. Raciborska 2
lub u Partnera Projektu w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2 (Lokalne Okienko Przedsiębiorczości)
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać także ze stron internetowych Lidera projektu i Partnera projektu.
Wszelkich informacji w zakresie projektu można uzyskać pod numerami telefonów 32 232 46 99 lub 32 237 80 30.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

strona główna
biuro Cechu
historia
ośrodek szkolenia
zarząd
uczniowie
galeria
firmy zrzeszone
lokalizacja
kontakt

 

 
©