Zgłosznie na szkolenie
 
  Druki Cechu
 
  Regulaminy
 
  Personalne i oświadczenia
 
  Wzory i druki umów
 
  Druki delegacji i poleceń
 
  Wypowiedzenia
 
  Druki pracownicze młodocianych
 
  Druki urlopowe
 
 
  Rybnik - wnioski egzaminacyjne
 
  Katowice - wnioski egzaminacyjne
 
  Pracownicy młodociani
 
  Refundacja
 
  Dofinansowanie
 
 
  Lokal 36,37 m2
 
  Mała sala konferencyjna 80 m2
 
  Duża sala konferencyjna 118 m2
 
  Lokal 16,70 m2
 
  Lokal 23,29 m2
 
 
  RODO 2018
 
  Ślubowanie uczniów 2017 r.
 
  Certyfikat Zarządzania ISO 29990:2010
 
  Ślubowanie uczniów 2016 r.
 
  Adepci Slaskiego Rzemiosla
 
  Biuro rachunkowe "Rzemieślnik"
 
  Oferta praktyk dla mechaników
 
  70 lat Cechu w Gliwicach
 
  Spotkanie z minister Szumilas
 
  100 zawodów rzemieślniczych
 
  Zmiana rozporządzenia dotyczącego refundacji wynagrodzeń młodocianych od 01.07.2014
 
  Rekrutacja "Gwarancje dla młodzieży" w OHP
 
  Poszukiwanie pracowników
 
 
  PUP w Gliwicach
 
  MDK w Gliwicach
 
  GAPP
 
  IRMiŚP
 
 
  Projekt szkoleniowy w ramach POKL pt. Nowa twarz rzemiosła
 
  Przekwalifikowanie, otwarcie wlasnej dzialalności
 
  Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej
 
 
  Zapytanie o cenę
 
wersja do drukuRegulaminy

Formularze i wzory dokumentów związane z regulaminami.

Formularz ewidencji czasu pracy pracownika.

Formularz informacji do rodziny zmarłego pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę.

Formularz pouczenia o równym traktowaniu przez pracodawcę.

Formularz informacji o warunkach zatrudnienia pracownika u pracodawcy nie posiadającego regulaminu pracy.

Formularz informacji o warunkach pracy.

Formularz informacji o warunkach zatrudnienia pracownika skierowanego do pracy do państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

Kara upomnienia, nagany, pieniężna.

Formularz wniosku pracodawcy do związku zawodowego o zajęcie stanowiska w sprawie kary porządkowej.

Formularz informacji o przyznaniu nagrody.

Formularz powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem wyliczenia/zwrotu.

Formularz regulaminu pracy.

Wzór regulaminu pracy.

Formularz wniosku o dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.

Formularz informacji o zmianie warunków zatrudnienia.

Formularz zakresu czynności pracownika.

formularz zawiadomienia prokuratury o ciężkim lub śmiertelnym wypadku, który może być traktowany jako wypadek przy pracy.

Formularz karty zgłoszenia pracodawcy do PIP.

Formularz zgłoszenia wypadku przy pracy.

Formularz zmiany zakresu czynności (obowiązków) pracownika.

strona główna
biuro Cechu
historia
ośrodek szkolenia
zarząd
uczniowie
galeria
firmy zrzeszone
lokalizacja
kontakt

 

 
©