Zgłosznie na szkolenie
 
  Druki Cechu
 
  Regulaminy
 
  Personalne i oświadczenia
 
  Wzory i druki umów
 
  Druki delegacji i poleceń
 
  Wypowiedzenia
 
  Druki pracownicze młodocianych
 
  Druki urlopowe
 
 
  Rybnik - wnioski egzaminacyjne
 
  Katowice - wnioski egzaminacyjne
 
  Pracownicy młodociani
 
  Refundacja
 
  Dofinansowanie
 
 
  Lokal 36,37 m2
 
  Mała sala konferencyjna 80 m2
 
  Duża sala konferencyjna 118 m2
 
  Lokal 23,29 m2
 
  Lokal 16,70 m2
 
 
  Konferencja - Samorząd gospodarczy
 
  Zatrudnimy głównego księgowego
 
  RODO 2018
 
  Ślubowanie uczniów 2017 r.
 
  Certyfikat Zarządzania ISO 29990:2010
 
  Ślubowanie uczniów 2016 r.
 
  Adepci Slaskiego Rzemiosla
 
  Biuro rachunkowe "Rzemieślnik"
 
  Oferta praktyk dla mechaników
 
  70 lat Cechu w Gliwicach
 
  Spotkanie z minister Szumilas
 
  100 zawodów rzemieślniczych
 
  Zmiana rozporządzenia dotyczącego refundacji wynagrodzeń młodocianych od 01.07.2014
 
  Rekrutacja "Gwarancje dla młodzieży" w OHP
 
  Poszukiwanie pracowników
 
 
  IRMiŚP
 
  PUP w Gliwicach
 
  MDK w Gliwicach
 
  GAPP
 
 
  Projekt szkoleniowy w ramach POKL pt. Nowa twarz rzemiosła
 
  Przekwalifikowanie, otwarcie wlasnej dzialalności
 
  Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej
 
 
  Zapytanie o cenę
 
wersja do druku

Wnioski egzaminacyjne Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Dokumenty potrzebne do wniosku o Egzamin czeladniczy

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 2. zaświadczenie o wyszkoleniu,
 3. oświadczenie kandydata o odbyciu nauki zawodu,
 4. jedno aktualne zdjęcie legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem,
 5. kopia umowy o prace  oraz  aneksów,
 6. jedno z poniższych :
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej,
  • kopia świadectwa gimnazjum, ukończonych klas szkoły zawodowej oraz ukończonych kursów zawodowych,
 7. świadectwa pracy  z wcześniejszego zakładu oraz umowy,
 8. potwierdzenie opłaty za egzamin - 711 zł  przelewem na rachunek nr: 36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 lub płatne gotówką w kasie Cechu.

Wszystkie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
We wniosku proszę podać adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana faktura.

 

Dokumenty potrzebne do wniosku o Egzamin sprawdzający.

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego,
 2. zaświadczenie o wyszkoleniu,
 3. kopia dowodu osobistego lub legitymacji,
 4. kopia umowy o prace  oraz  aneksów,
 5. świadectwa pracy  z wcześniejszego zakładu oraz umowy,
 6. 237 zł gotówką - płatne w kasie Cechu.

Wszystkie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
We wniosku proszę podać adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana faktura.

 

Dokumenty potrzebne do wniosku o Egzamin mistrzowski.

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego,
 2. jedno zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem,
 3. kopia dowodu osobistego lub legitymacji,
 4. świadectwo czeladnicze,
 5. świadectwa pracy dokumentujące min. 3 lata stażu pracy lub zaświadczenie o przepracowaniu 3 lat,
 6. 1 422 zł gotówką - płatne w kasie Cechu.

Wszystkie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
We wniosku proszę podać adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana faktura.

 

Dokumenty o ulgę w opłacie za egzamin.

 1. oświadczenie - załącznik nr 1 do uchwały zarządu IR oraz MiŚP w Katowicach,
 2. oświadczenie - załącznik nr 2 do uchwały zarządu IR oraz MiŚP w Katowicach,
 3. oświadczenie - załącznik nr 3 do uchwały zarządu IR oraz MiŚP w Katowicach,
 4. wniosek o zniżkę za egzamin czeladniczy,
 5. wniosek o egzamin poprawkowy czeladniczy,
 6. wniosek o egzamin poprawkowy mistrzowski,

Przed przystąpieniem do egzaminu czeladniczego i sprawdzającego należy przekazać uczniowi skierowanie na egzamin.

Skierowanie na egzamin czeladniczy.

Oświadczenie o ukończeniu nauki.

strona główna
biuro Cechu
historia
ośrodek szkolenia
zarząd
uczniowie
galeria
firmy zrzeszone
lokalizacja
kontakt

 

 
©